شرایط قانونی برای نامزدهای انتخابات مجلس چیست؟

شرایط قانونی برای نامزدهای انتخابات مجلس چیست؟

ماده 28 قانون انتخابات مجلس به شرایط عمومی و اختصاصی نامزدهای نمایندگی مجلس می‌پردازد. عدم توجه به بندها و مفاد این قانون موجب شده است در هر نوبت انتخابات هزاران نفر که عدم صلاحیت‌شان برای نمایندگی مردم واضح است، اقدام به ثبت نام برای نامزدی مجلس کنند.

طبق ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلام داوطبان نمایندگی مردم، هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

 • اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران
 • تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
 • ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه
 • داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن
 • نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه
 • سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي ، شنوايي و گويايي
 • حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام

داوطلبان نمايندگي اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي از التزام عملي به اسلام، مذكور در بند (1) مستثني بوده و بايد در دين خود ثابت العقيده باشند.

 • اشخاص زير از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محرومند:
 • كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشته اند
 • ملاكين بزرگ كه زمينهاي موات را به نام خود ثبت داده اند
 • وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب ، سازمانها و گروههائي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است
 • كساني كه به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند
 • محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائي
 • مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق
 • محكومين به حدود شرعي مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد
 • قاچاقچيان مواد مخدر و معتادين به اين مواد
 • محجورين و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (49) قانوني اساسي باشند
 • وابستگان به رژيم سابق از قبيل اعضاي انجمنهاي شهر و شهرستان و وابستگان به تشكيلات فراماسونري و هیأت رئیسه کانون‌های حزب رستاخیز و احزاب ایران نوین و اعضای فعال آن ها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و مأمورین ساواک.
 • محكومين به خيانت و كلاهبرداري، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال ديگران و محكومين به سوء استفاده مالي به حكم محاكم صالحه قضائي
 • هيچ يك از داوطلبان نمايندگي نمي توانند در بيش از يك حوزه انتخابيه خود را نامزد نمايند، در غير اينصورت نامزدي آنها كلاَ باطل و از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم مي گردند.
 • به هنگام ثبت نام ، ارائه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل ياد شده در بندهاي (الف) و (ب) ماده 29قانون شش ماه قبل از ثبت نام الزامي است.

نظرات خود را ارسال کنید

 * 
 * 

سایر اخبار

هشتگ ها