آخرین اخبار و رویداد ها

با همکاری خبرگزاری مهر برگزار می‌شود؛ آغاز سنجش شایستگی نامزدهای انتخابات شورای شهر در جنبش ازما با توجه به پایان مرحله اول رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر، «جنبش ازما» با همکاری «خبرگزاری مهر» فرآیند ثبت نام و گردآوری اطلاعات داوطلبان و برگزاری آزمون‌های سنجش شایستگی خود را آغاز می‌کند. به این […]

نشست هم اندیشی و پرسش و پاسخ فرهیختگان استان کرمانشاه با آقای دکتر محسن حسین آبادی  کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

نشست هم اندیشی و پرسش و پاسخ فرهیختگان استان کرمانشاه با آقای دکتر فرشاد رحمتی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

نشست هم اندیشی و پرسش و پاسخ فرهیختگان استان کرمانشاه با آقای مهندس ستار زنگنه تبار کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

نشست هم اندیشی و پرسش و پاسخ فرهیختگان استان کرمانشاه با آقای دکتر محمدرضا سلیمانی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

نشست هم اندیشی و پرسش و پاسخ فرهیختگان استان کرمانشاه با آقای حاج محمد شهبازی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

نشست هم اندیشی و پرسش و پاسخ فرهیختگان استان کرمانشاه با آقای دکتر نادر حسن پور کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

نشست هم اندیشی و پرسش و پاسخ فرهیختگان استان کرمانشاه با آقای مهندس مرتضی موحد نیا کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

نشست هم اندیشی و پرسش و پاسخ فرهیختگان استان کرمانشاه با آقای مهندس احمد صفری کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

نشست هم اندیشی و پرسش و پاسخ فرهیختگان استان کرمانشاه با آقای حاج احمد عبدالملکی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

سایر اخبار

هشتگ ها