آشنایی با آزمون ها

آشنایی با آزمون ها

آشنایی با آزمون‌ها

به منظور انجام ارزیابی دقیق و علمی از وضعیت تناسب داوطلبان عضویت در شورای شهر با این جایگاه مهم، ضمن بررسی ادبیات علمی در حوزه تجزیه و تحلیل مشاغل، مدل‌سازی شایستگی، آزمون‌های تناسب شغلی و کانون ارزیابی شایستگی‌ها و تجربیات عملیاتی سازمان‌ها و سامانه‌های بین‌المللی  (مانند: اونت، هوگان، هریسون و…) جنبش از ما سامانه‌ای طراحی کرده است که با دیدن موشن گرافیک زیر با آن آشنا می‌شوید و اطلاعات تکمیلی در خصوص این سامانه نیز در ادامه توضیح داده شده است.

آزمون‌های تناسب شغلی

به منظور کسب شناخت دقیق از ویژگی‌های روانشناختی افراد، مجموعه‌ای از آزمون‌ها در نظر گرفته شده است که به شرح زیر هستند:

آزمون رغبت:

این آزمون به بررسی علایق افراد در حوزه‌های مختلف شغلی و وظایف مرتبط با هر یک از آنها می‌پردازد. مبنای نظری این آزمون، نظریه هالند(Holland) است و در قالب ۶ بعد مختلف شامل واقع گرایی، جستجوگری، هنری، اجتماعی، تهور و قراردادی و در قالب ۲۶ مولفه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

آزمون توانایی‌های ذهنی:

این آزمون به بررسی قابلیت‌های ذهنی افراد برای ایفای نقش در مشاغل مختلف می‌پردازد. مبنای علمی این آزمون از مدل GATB اخذ شده است. در این آزمون ۵ توانایی ذهنی پایه‌ای شامل حافظه، دقت و تمرکز، حل مسئله، محاسبات و تجسم فضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آزمون شخصیت:

این آزمون به بررسی خصوصیت‌های شخصیتی افراد از جنبه رفتاری می‌پردازد. مدل علمی مورد استفاده در این آزمون مدل هگزاکو (HEXACO) است که ۲۵ مولفه شخصیتی اصلی را در قالب ۶ بعد اصلی شامل صداقت-تواضع، ثبات هیجانی، برونگرایی، سازگاری، وجدان کاری و گشودگی به روی تجربه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

آزمون ویژگی‌های رفتاری:

این آزمون به بررسی ویژگی‌های مختلف رفتاری مرتبط با کارگزاران و مسئولان می‌پردازد. مدلسازی این آزمون به صورت کاملا بومی انجام شده است و ۴۱ مولفه رفتاری را در قالب ۳ بعد اصلی شامل اعتقادی، اجتماعی و فردی مورد بررسی قرار می‌دهد.

عنوان آزمون کارکرد آزمون مبنای نظری ابعاد و مولفه‌ها
رغبت بررسی علایق افراد در حوزه‌های مختلف شغلی هالند(Holland) ۲۶ مولفه در ۶ بعد
توانایی‌های ذهنی بررسی قابلیت‌های ذهنی افراد GATB ۵ بعد
شخصیت بررسی خصوصیت‌های شخصیتی افراد از جنبه رفتاری هگزاکو (HEXACO) ۲۵ مولفه در ۶ بعد
ویژگی‌های رفتاری بررسی ویژگی‌های مختلف رفتاری مرتبط با کارگزاران و مسئولان شاخص‌های کارگزاران (برگرفته از بیانات رهبر انقلاب) ۴۱ مولفه در ۳ بعد

سایر اخبار

هشتگ ها