شرایط قانونی برای نامزدهای انتخابات مجلس چیست؟

شرایط قانونی برای نامزدهای انتخابات مجلس چیست؟

ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس به شرایط عمومی و اختصاصی نامزدهای نمایندگی مجلس می‌پردازد. عدم توجه به بندها و مفاد این قانون موجب شده است در هر نوبت انتخابات هزاران نفر که عدم صلاحیت‌شان برای نمایندگی مردم واضح است، اقدام به ثبت نام برای نامزدی مجلس کنند.

طبق ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلام داوطبان نمایندگی مردم، هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

 • اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
 • تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
 • ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
 • داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن
 • نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه
 • سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی ، شنوایی و گویایی
 • حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام

داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (۱) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.

 • اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند:
 • کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند
 • ملاکین بزرگ که زمینهای موات را به نام خود ثبت داده اند
 • وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب ، سازمانها و گروههائی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است
 • کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند
 • محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی
 • مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق
 • محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد
 • قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد
 • محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (۴۹) قانونی اساسی باشند
 • وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمنهای شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونری و هیأت رئیسه کانون‌های حزب رستاخیز و احزاب ایران نوین و اعضای فعال آن ها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و مأمورین ساواک.
 • محکومین به خیانت و کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضائی
 • هیچ یک از داوطلبان نمایندگی نمی توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد نمایند، در غیر اینصورت نامزدی آنها کلاَ باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می گردند.
 • به هنگام ثبت نام ، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یاد شده در بندهای (الف) و (ب) ماده ۲۹قانون شش ماه قبل از ثبت نام الزامی است.

نظرات خود را ارسال کنید

 * 
 * 

سایر اخبار

هشتگ ها