برچسب "حجت الاسلام لواسانی"

اکنون تصور عموم از مجلس چیست؟ نمایندگانی که شلوغ کاری می کنند! اما مجلس یعنی مرکز قانون گذاری کشور، یعنی رأس امور و ریل گذاری کشور. اگر قوانین ما معیوب باشد، ساختار قدرت ما معیوب می شود.

سایر اخبار

هشتگ ها