برچسب "کدخدایی"

انتخابات ما باید به سمت انتخاب افراد شایسته برود. با توجه به قانون فعلی انتخابات شورای نگهبان ابزاری برای شایسته‌گزینی ندارد و فقط شرایط حداقلی برای نامزدی وجود دارد.

سایر اخبار

هشتگ ها